top of page

Soptippen Pugu

Jag fick äntligen tillstånd att besöka Tanzanias största soptipp som ligger i Pugu. Den öppna soptippen är idag cirka 65 hektar stort. Dagligen kommer det tonvis med sopor från olika hushåll och industrier. Avfallet delas upp i organsikt och mjukt avfall, resten är osorterat. Det var ingen vacker syn och man blir påmind om att detta är verkligheten. Det är sorligt att veta att vår ohållbara avfallshantering har lett oss hit.


Avfallshantering är ett globalt problem. För att nå de globala klimatmålen i hållbar konsumtion och produktion måste återvinning av material öka och mängden avfall som hamnar i stora deponier att minska.


Redan år 2025 kommer världens deponier stå för 10 procent av växthusgasutsläpp. Vi måste hindra att detta sker och därför är alla insatser betydligt viktiga.
7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Rundvandring i Ardhi Universitet

Hej alla läsare! Detta blir Dunianis första blogg inlägg från hemsidan. Hoppas att ni vill läsa. Det var tre år sedan jag var i Tanzania och nu är jag äntligen här igen. Den här gången ska Duniani änt

Hållbar produktion och konsumtion

Vår konsumtion och produktion är idag inte långsiktigt hållbart. Vi tar, vi producerar och vi kasserar. Konsekvenser ut av detta är att det bildas mängder av produkter och material som sedan hamnar i

コメント


bottom of page