Duniani For Hope

I vår ideella organisation ingår School for hope samt att vi samarbetar med Sarac och Marknadsför.com
sarac farming logo.jpg

Sarac Farming

Vårt mål är att bidra till livsmedelssäkerhet baserad på hållbar jordbruksproduktion. 

Utvecklingsplanen för Sarac Farming ger ett hållbart jordbruk för att förbättra befolkningens kvalitet i regionen och vi söker samarbeten.

SFH.png

School for hope

Vi vill gärna inspirera fler att engagera sig via oss eller på andra sätt. Vi vet att skolan är en viktig nyckel för barns välmående samt samhällets utveckling och School for hope vill tillsammans med ditt företag adoptera, renovera och driva en skola i ett utvecklingsland.

business-2987962_640.jpg

Marknadsför.com

Vi erbjuder marknadsföringskonsultation och tjänsteförmedling i syfte att öka eran försäljning och synlighet online. Vi hjälper er att fånga kunders och potentiella kunders intresse för företagets erbjudande. Marknadsföring kan definieras som en processen där företag skapar värde för kunderna och bygger kundrelationer och i utbyte emot kundens intresse.