Silversmycke  som är designad och inspirerad av Agenda 2030. Mål 3 God hälsa och välbefinnande.  God hälsa är en grundförutsättning för människor att nå sina fulla potential samt att bidra till samhällets utveckling.  Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.

 

Duniani vill lyfta Agenda 2030 målen och genom att förbättra Tanzanias sophantering och minska öppna deponier som sprider  sjukdomar och förorenar vattenmiljöer där människor blir sjuka.

 

Mål 3. God hälsa och välbefinnande symboliserar att alla människor förtjänar ett friskare och ett hållbart liv för att kunna nå sina potentiella mål . 

 

Vid köp av Silversmycket , Mål 3 bidrar du till miljöprojektet i Tanzania och

vid köpet  ingår också  1 Duniani kasse plus fri frakt. 

 

Tillsammans för en renare och hållbar framtid.

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

SKU: Smycke
1 500,00 krPris
    Organisations nummer: 870615-3049