• Duniani

Fördelar med samarbeten

Vår konsumtion och produktion är idag inte långsiktigt hållbart. Vi tar, vi producerar och vi kasserar. Konsekvenser ut av detta är att det bildas mängder av produkter och material som sedan hamnar i deponier som sedan avger giftigt avfall. Det giftiga avfallet orsakar föroreningar i luft, mark och vattendrag. Föroreningar är en ut av orsakerna till sjukdomar och förtidig död bland de fattiga och sårbara.

Duniani är tacksam för ett framtidssamarbete med http://ficav.org/, http://energeco.se/ och http://www.nemc.or.tz/ . Tillsammans kan vi bygga en framtidens cirkulära ekonomi som syftar på att minska användningen av råmaterial och ändliga resurser. Vi behöver omformulera tankesättet av framtagning av produkter och material. Det behövs byggas upp fler verksamheter med fokus på att producera produkter med ett cirkulärt tänk. Den cirkulära modellen kommer också att bidra till nya möjligheter till social och ekonomisk tillväxt.

Nemc är det nationella miljöstyrningsrådet och en miljöledningsmyndighet som säkerhetsställer en ren, säker och hälsosam miljö för människor i Tanzania. De vill leda miljöfrågor som rör sig kring hållbara miljöhanteringar, kontroll av föroreningar och avfallshantering.

FICAV leder samarbetsinsatser på en mängd marknader genom avfallstekniken inom respektive branscher. FICAV jobbar för att skapa rätt förutsättningar för att återvinna så mycket avfall som det är tekniskt, ekonomiskt genomförbart. Fördelar med FICAV är att de har kompetensutveckling, systemkunskap och ett nätverk med miljöteknologiföretag. FICAV fokuserar på samarbete, innovativa affärsstrategier, nya affärsmodeller inom grön teknik och inom vatten & avfallshantering med rötter från svensk avfallshantering.

Energeco initierar samarbetsinsatser på en mängd marknader genom den bästa och ljusaste avfallstekniken inom respektive bransch. Syftet med Energeco och vårt arbete är att skapa rätt förutsättningar för att återvinna så mycket avfall som det är tekniskt, ekonomiskt genomförbart. Vi gör detta genom kompetensutveckling, systemkunskap och ett nätverk av miljöteknologiföretag i framkant av sina nischer.

Duniani ser framemot att samarbeta med dessa organisationer som redan har en etablerad marknad och kunskaper som man kan lära sig utav.

5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla