top of page

Duniani

För en miljövänligare värld

Om Duniani

Duniani driver ett miljöprojekt i Tanzania. Målet med  miljöprojektet är att öka miljömedvetenhet inom sortering  återvinning och cirkulär ekonomi. Visionen är att kunna införa pantsystem i landet och därmed bygga upp en strukturerad återvinningsstation. Det här projektet kommer att bidra med arbetsmöjligheter och bättre levnadsvillkor för människorna. Det kommer även att bidra till en mer hållbar framtid miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

  1. Öka miljömedvetenhet

  2. Införa pantsystem

  3. Öka den cirkulär ekonomi

  4. Bidra till arbetsmöjligheter

Om Duniani
Shppen

Följ vår resa 

Instagrm
  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Icon
Om projektet

Miljöprojektet i Tanzania.

1. Öka miljömedvetenhet
2. Införa pantsystem
3. Öka cirkulär ekonomi

4. Bidra till arbetsmöjligheter

 
Kontakta oss

Mer än bara en miljökasse

Duniani startades 2016 och säljer återanvändbara miljökassar. Duniani driver även ett miljöprojekt i Tanzania, miljöprojekt handlar om att öka miljömedvetenhet inom sortering och återvinning.

 

Idag produceras, konsumeras och används produkter som till sist blir till avfall. Det mesta av avfallet idag förbränns eller hamnar i stora deponier och en del hamnar i haven. I den växande världsbefolkningen behöver vi bli mer resurseffektiva och ta hand om jordens resurser på ett mer hållbart och cirkulärt sätt. För att vi ska kunna nå de globala klimatmålen inom hållbar konsumtion och produktion behöver återvinningen öka och mängden avfall som hamnar i deponier minska.

 

När du köper en Dunianikasse får du inte bara en snygg och smart miljökasse, du bidrar även till ett unikt miljöprojekt i Tanzania.

 

Duniani kassen är gjord av PP- Non-woven (polypropenen) som är ett miljövänligare alternativ eftersom materialet kan återanvändas flera gånger. Energisnål produktionsmetod, slitagestark, vatten och smutsavstötande.

 

Var med och bidra till projektet genom att köpa en Duniani kasse och följ utvecklingen med miljöprojektet som strävar efter en hållbar framtid. Vill ni bidra på något annat sätt är det bara att höra av er till oss samt om ni har några frågor och funderingar. 

Ditt bidrag hjälper oss att förbättra!

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page