top of page

Duniani

För en miljövänligare värld

Om Duniani

Duniani driver ett miljöprojekt i Tanzania. Målet med  miljöprojektet är att öka miljömedvetenhet inom sortering  återvinning och cirkulär ekonomi. Visionen är att kunna införa pantsystem i landet och därmed bygga upp en strukturerad återvinningsstation. Det här projektet kommer att bidra med arbetsmöjligheter och bättre levnadsvillkor för människorna. Det kommer även att bidra till en mer hållbar framtid miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

 1. Öka miljömedvetenhet

 2. Bidra till nya arbetstillfällen 

 3. Öka den cirkulära ekonomin

 4. Bidra till bättre hälsa och miljö

.

Agenda 2030

 

För att nå en hållbar framtid kommer vi att arbeta med de globala målen för hållbar utveckling. Bland många mål är det dessa vi strävar efter att arbeta mot:

 1. Mål 1: Minska fattigdomen. Miljöprojektet ska bidra med nya arbetstillfällen där människor kan få ett tryggt och värdigt liv.

 2. Mål 3: Bidra till god hälsa och välbefinnande för människor som bor i drabbade områden.

 3. Delmål 6: Delmål 6.3: Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar och utsläpp av farliga kemikalier och material.

 4. Mål 8: Ge anständiga arbetsvillkor och bidra till ekonomisk tillväxt.

 5. Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. För att nå klimatmålen måste vi förändra vårt sätt att producera och konsumera varor och resurser.

 6. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Vår klimat- och miljöpåverkan kan minskas om vi använder återvunnet material i stället för nytt. Producenter och återvinningsföretag skulle kunna se till att det återvunna materialet ökar och har rätt kvalitet.

 7. Mål 14, delmål 14.1: Minska föroreningar och skräp som hamnar i haven.

 8. Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Genom globalt samarbete och genomförande kan förändringar ske. Det krävs ett gott ledarskap och ett pålitligt partnerskap.

Om Duniani
Shppen

Följ vår resa 

Instagrm
 • Instagram Social Ikon
 • Facebook Social Icon
Om projektet

Miljöprojektet i Tanzania.

1. Öka miljömedvetenhet
2. Bidra till nya arbetstillfällen
3. Öka
 den cirkulära ekonomin
4. Bidra till bättre hälsa och miljö

 

Duniani is proud to announce a partnership with Mazingira plus. The collaboration means that Duniani wants to be involved and support mazingira Plus for their important work. Duniani hereby starts a fundraiser for a Zero waste schools' program in Dar es salaam public schools.

Waste management in Tanzania is still far from perfect. Less than 50% of waste is collected and transported to official dumping sites. The rest are dumped into illegal sites, rivers and wetlands or burned in open areas leading to environmental pollution.  Dar es Salaam Public Schools (Primary and secondary) have poor waste management systems that only imply burring of waste in pits or burning. There is no proper mechanism for students to learn how they can segregate waste in schools and learn waste management best practices, circular economy and zero waste models. This problem is caused by the behavior of waste mismanagement where children inherit from one generation to another. To achieve a sustainable waste management, we must start with the young generation.

The Zero Waste Schools program involves building recycling facilities at the Public Schools, where students can sort out different materials such as plastic, organic, and residual waste and convert it into reusable resources through recycling, reuse, and composting practices. The program increases environmental awareness, changes behaviors, and intends to enhance better waste management systems.

Mazingira Plus has already managed to build up a Zero Waste School Program as pilot project at Kibasila High School. In the new recycling facility, 1400 pupils can now sort out different materials such as plastic, organic and residuals. Mazingira Plus is now seeking more partners and scale up and duplicate the idea to other 5 schools for the year 2024 to 2025.

“Education is the key to prosperity; it opens up a world of opportunities that enable each and every one of us to contribute to a sustainable society."

 If you want to help the Zero Waste School program to educate and build more recycling facilities, we are grateful for your contribution to the funding.

Please read about the Zero waste school program

Website: www.mazingiraplus.or.tz 

 

Social media link

Instagram: https://www.instagram.com/mazingira_plus/?hl=en%20

Twitter: https://twitter.com/MazingiraPlus

Facebook: https://www.facebook.com/mazingiraplus

PayPal ButtonPayPal Button
Kontakta oss

Mer än bara en miljökasse

Duniani startades 2016 och säljer återanvändbara miljökassar. Duniani driver även ett miljöprojekt i Tanzania, miljöprojekt handlar om att öka miljömedvetenhet inom sortering och återvinning.

 

Idag produceras, konsumeras och används produkter som till sist blir till avfall. Det mesta av avfallet idag förbränns eller hamnar i stora deponier och en del hamnar i haven. I den växande världsbefolkningen behöver vi bli mer resurseffektiva och ta hand om jordens resurser på ett mer hållbart och cirkulärt sätt. För att vi ska kunna nå de globala klimatmålen inom hållbar konsumtion och produktion behöver återvinningen öka och mängden avfall som hamnar i deponier minska.

 

När du köper en Dunianikasse får du inte bara en snygg och smart miljökasse, du bidrar även till ett unikt miljöprojekt i Tanzania.

 

Duniani kassen är gjord av PP- Non-woven (polypropenen) som är ett miljövänligare alternativ eftersom materialet kan återanvändas flera gånger. Energisnål produktionsmetod, slitagestark, vatten och smutsavstötande.

 

Var med och bidra till projektet genom att köpa en Duniani kasse och följ utvecklingen med miljöprojektet som strävar efter en hållbar framtid. Vill ni bidra på något annat sätt är det bara att höra av er till oss samt om ni har några frågor och funderingar. 

Ditt bidrag hjälper oss att förbättra!

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page